Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Zavrč           
Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Zavrč za leto 2015           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2015           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2014           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Zavrč           
Sklep o imenovanju podžupana           
Sklep o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Zavrč           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2014            
Sklep o potrditvi spremembe sedeža Občine Zavrč           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Zavrč           
Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč in za leto 2014 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice           
Spremembe Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zavrč           
Odlok o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Zavrč           
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt "Športni park Zavrč"           
Zaključni račun proračuna občine Zavrč za leto 2013           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2014           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor