Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2015           
Sklep o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Zavrč           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2016           
Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Zavrč           
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Zavrč           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podeželja v Občini Zavrč za obdobje 2015 - 2020           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zavrč           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmoje Občine Zavrč           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2015           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2015           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P24-R1 Zavrč, Športni park Zavrč – sprememba 2015           
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2014           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Zavrč           
Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč in za leto 2015 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Zavrč           
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Zavrč           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor