Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajajne gospodarskih javnih služb v Občini Zavrč           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2016           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2016           
Predlog Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Zavrč            
Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Zavrč v letu 2014            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Zavrč - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podeželja v Občini Zavrč za obdobje 2015 - 2020 - drugo branje           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč - skrajšani postopek            
Predlog Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Zavrč - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zavrč - drugo branje           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2015 - Rebalans št. 2           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju – skrajšani postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju – skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki           
Predlog Letnega programa športa v Občini Zavrč za leto 2015           
Predlog Letnega programa kulture v Občini Zavrč za Leto 2015.           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor