Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2017           
Sklep o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Zavrč           
Sklep o soglasju k poslovnemu času vrtca Zavrč           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov za vrtec Zavrč v OŠ Cirkulane – Zavrč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24 – R1 ŠPORTNI PARK ZAVRČ – sprememba 2015           
Spremembe in dopolnitve Odloka o javnem redu in miru v Občini Zavrč           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Zavoda osnovne šole Cirkulane – Zavrč           
Sklep o pridobitvi premoženja           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zavrč v letu 2015           
Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč za leto 2016 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Zavrč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom Ptuj           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov za vrtec Zavrč v OŠ Cirkulane – Zavrč ter sistemizacije delovnih mest           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor