Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa športa v Občini Zavrč za leto 2017           
Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa kulture v Občini Zavrč za leto 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2017 - drugi predlog           
Predlog Sklepa o določitvi subvencije za infrastrukturo obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2017           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj           
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zavrč           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zavrč           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24 – R1 Športni park Zavrč – sprememba 2015           
Predlog Sklepa o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč za leto 2016 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Zavrč - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom Ptuj - 2. obravnava           
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Zavrč za leto 2015           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom Ptuj - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2016           
Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa športa v Občini Zavrč za leto 2016           
Predlog Sklepa o potrditvi Lokalnega programa kulture za obdobje 2016 - 2019           
Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa kulture v Občini Zavrč za leto 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor