Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč, prve spremembe in dopolnitve           
Sklep o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Zavrč           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2019           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2018           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2017           
Sklep o številu in vrsti oddelkov v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE Vrtec Zavrč           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov za vrtec Zavrč v OŠ Cirkulane-Zavrč           
Obvezna razlaga tretjega odstavka 93. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zavrč           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2017           
Sklep Občinskega sveta Občine Zavrč o soglasju k poslovnemu času Vrtca Zavrč            
Sklep o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju normativa v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE Vrtec Zavrč           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov za vrtec Zavrč v OŠ Cirkulane – Zavrč           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Zavrč           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Zavrč           
Sklep o začetku postopka priprave Regionalnega prostorskega načrta za območje povezovalne ceste med Mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in Hitro cesto Hajdina - Ormož           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč in za leto 2017 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2017            
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor