Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Zavrč           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zavrč           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2019           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2018 - 2. obravnava           
Predlog Letnega programa športa v Občini Zavrč za leto 2018           
Predlog Letnega programa kulture v Občini Zavrč za leto 2018           
Osnutek Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2018           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2017           
Predlog Obvezne razlage tretjega odstavka 93. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zavrč           
Osnutek Odloka o regionalnem prostorskem načrtu za območje povezovalne ceste med Mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in hitro cesto Hajdina - Ormož           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2017           
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Zavrč           
Predlog Sklepa o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč za leto 2017 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Zavrč           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor