Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Zavrč           
Preklic objave Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 18. novembra 2018           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 18. novembra 2018           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Zavrč           
Sklep o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Zavrč           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč           
Statut Občine Zavrč           
Sklep o številu in vrsti oddelkov v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE Vrtec Zavrč           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov za vrtec Zavrč v OŠ Cirkulane-Zavrč           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč           
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2018           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Zavrč           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Zavrč           
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2017           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč, druge spremembe in dopolnitve           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor