Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje           
Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Kobilje           
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju Kobilje           
Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1996           
Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi (Kobilje)           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1995           
Poslovnik Občinskega sveta občine Kobilje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje izven ureditvenih naselij v Občini Kobilje, ki se ne urejejajo s PIN           
Sklep o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1996 (Kobilje)           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 1995           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor