Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Občine Kobilje           
Odlok o dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Kobilje           
Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Kobilje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1996           
Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1997           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje goric v Čertegu in na Malem Vreju v Občini Kobilje           
Sprememba in dopolnitev akta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 1996           
Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti (Kobilje)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kobilje           
Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Kobilje)           
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kobilje v prvem polletju 1997           
Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje           
Sklep o določitvi cen programa v vrtcu v Občini Kobilje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor