Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje           
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje           
Sklep o določitvi cen programa v vrtcu v Občini Kobilje           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje           
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Kobilje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1999           
Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o oskrbi s pitno vodo           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobilje           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, ki se nanaša na območje Občine Kobilje           
Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2000           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v letu 2000           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor