Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Kobilje           
Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2001           
Pravilnik o spremembi pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti Občine Kobilje           
Sklep o določitvi cen programa v vrtcu v Občini Kobilje           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobilje           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kobilje           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobilje           
Odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Kobilje           
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti Občine Kobilje           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kobilje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2000           
Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v letu 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava za območje Občine Kobilje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor