Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja ter omrežnine za odvajanje in omrežnine za čiščenje za kanalizacijski sistem v Občini Kobilje           
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen vodarine in omrežnine za vodovodno omrežje Občine Kobilje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v obdobju januar - marec 2015            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2014            
Sklep o imenovanju članov Statutarno pravne komisije Občine Kobilje           
Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Kobilje           
Sklep o imenovanju članov Odbora za gospodarske dejavnosti           
Sklep o imenovanju članov Odbora za kmetijstvo           
Sklep o imenovanju članov Odbora za varstvo okolja in urejanje prostora           
Sklep o imenovanju članov Odbora za negospodarske dejavnosti           
12. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kobilje           
20. izredna seja Občinskega sveta Občine Kobilje           
Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bodo 5. oktobra 2014            
Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Kobilje           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
24. redna seja Občinskega sveta občine Kobilje           
19. izredna seja Občinskega sveta občine Kobilje           
18. izredna seja Občinskega sveta občine Kobilje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2013           
23. redna seja Občinskega sveta občine Kobilje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor