Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Cven za naselja Cven, Moto, Spodnje Krapje in Zgornje Krapje (Ljutomer)           
Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Radoslavci o izidu glasovanja na referendumu dne 13. 8. 1995 o razpisu referenduma o prenehanju krajevnega samoprispevka za naselje Godemarci, Radoslavci in Sitarovci, kateri je bil sprejet 22. 9. 1991 z veljavnos           
Sklep o prenehanju oziroma uvedbi krajevnega samoprispevka za naselja Godemarci, Radoslavci in Sitarovci v KS Radoslavci (Ljutomer)           
Poslovnik Občinskega sveta občine Ljutomer           
Odredba o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1995           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer           
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 1995           
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stara cesta (Ljutomer)           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stara cesta (Ljutomer)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer           
Sklep o razpisu referenduma o prenehanju krajevnega samoprispevka za naselja Godemarci, Radoslavci in Sitarovci, kateri je bil sprejet dne 22. 9. 1991 z veljavnostjo do 31. 10. 1996 in razpisu referenduma za redni krajevni samoprispevek za naselja Godemarci, Radoslavci in Sitarovci v KS Radoslavci (Ljutomer)           
Statut Občine Ljutomer           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Stara cesta (Ljutomer)           
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata z liste SKD           
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata z liste SLS           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ljutomer           
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Ljutomer za leto 1994           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor