Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer           
Statut Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava (Ljutomer)           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ljutomer           
Sklep, da se daje soglasje k statutu Krajevne skupnosti Krištanci-Šalinci-Grlava (Ljutomer)           
Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Ljutomer           
Odlok o lokacijskem načrtu kanalizacije Ljutomer           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 1996           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1996           
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Ljutomer)           
Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za postrebe občanov na območju Občine Ljutomer           
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Ljutomer)           
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Ljutomer za leto 1995           
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer           
Sklep Občinskega sveta občine Ljutomer k soglasju spremembam in dopolnitvam statutov (Ljutomer)           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Godemarci in Precetinci v Krajevni skupnosti Radoslavci (Ljutomer)           
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer dne 7. 7. 1996           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Križevci, Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Bučečovci in Zasadi (Ljutomer)           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselja Ključarovci, Boreci, Križevci, Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Bučečovci, Vučja vas in Zasadi (Ljutomer)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Radoslavci za naselja Godemarci in Precetinci (Ljutomer)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor