Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Križevci pri Ljutomeru v VIII. volilni enoti Bučečovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru           
Sklep o povišanju cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Ljutomer           
Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer           
Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Ljutomer           
Odlok o lokacijskem načrtu kanalizacije s čistilno napravo Križevci (Ljutomer)           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka           
Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Ljutomer           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o razglasitvi javnega dobra           
Odlok o zazidalnem načrtu Razlagove ulice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu naselja Veržej (Ljutomer)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za prostorsko celoto Občine Ljutomer           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Ljutomer           
Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Stročja vas o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka po vaseh Presika, Pristava, Podgradje, Rinčetova Graba, Nunska Graba in Stročja vas           
Odlok o dimnikarski službi Občine Ljutomer           
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata           
Odlok o simbolih Občine Ljutomer           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ljutomer           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Stročja vas           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor