Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Ljutomer           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljutomer           
Statutarni sklep           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o določitvi varstvenih pasov vodnjakov v Lukavcih           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Ljutomer           
Odlok o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 1998           
Razpis drugega kroga volitev za župana           
Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Ljutomer           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Ljutomer           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1999           
Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu regulacije potoka Kozarica - Virje ter melioracije na območju Kozarica - Virje           
Odlok o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer           
Odlok o občinskih cestah v Občini Ljutomer           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ljutomer           
Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve "Pomoč družini na domu"           
Pravilnik o merilih za določanje dežurstev prodajaln na območju Občine Ljutomer           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer           
Odlok o turistični taksi na območju Občine Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor