Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Ljutomer           
Sklep o določitvi obdobja začasnega financiranja Občine Ljutomer v letu 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru           
Odlok o določitvi turistične članarine za Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prleški mladinski kulturni center Ljutomer           
Razpis prvih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2000           
Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ljutomer           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programskem delu zazidalnega načrta industrijske cone I-1 (del 1) in cone proizvodne obrti P-1 v Ljutomeru           
Odlok o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 1999           
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ljutomer           
Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor