Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2002           
Sklep o ekonomski ceni programov predšolske vzgoje           
Odlok o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ljutomer           
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2002           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve "pomoč družini na domu"           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer           
Sprememba pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih Občine Ljutomer           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za osnovno šolo Stročja vas           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu centralna čistilna naprava Ljutomer           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2001           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer           
Program priprave lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor