Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljutomer           
Poročilo o izidu glasovanja za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Ljutomer           
Sklep o določitvi obdobja začasnega financiranja Občine Ljutomer v letu 2003           
Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Ljutomer           
Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ljutomer           
Sklep o določitvi plakatnih mest za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili in o pogojih za uporabo le-teh v času volilne kampanje v letu 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer           
Odlok o zazidalnem načrtu Osnovne šole Stročja vas           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah odloka o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v Krajevnih skupnostih občine Ljutomer           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za dom starejših občanov v Ljutomeru           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer           
Odlok o lokacijskem načrtu Centralna čistilna naprava Ljutomer           
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor