Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju Uradnega glasila Občine Ljutomer           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru           
Sprememba pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti           
Sklep, št. 97           
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer           
Sklep, št. 96 o ekonomski ceni programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Ljutomer od 1. 6. 2003 dalje           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v občini           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ljutomer           
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2003           
Pravilnik o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Ljutomer           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih za opravljanje funkcije in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2003           
Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor