Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi obdobja začasnega financiranja Občine Ljutomer v letu 2004           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino           
Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljutomer           
Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov mladinskih društev v občini Ljutomer           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Stročja vas            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v občini Ljutomer           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v občini Ljutomer           
Sprememba odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2004           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za širitev gramoznice Babinci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990            
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljev v Svet Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer           
Javna ponudba za oddajo nepremičnine v najem           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004           
Soglasje za povišanje cen proizvodnje in distribucije pitne vode           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljev v Svet Javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer           
Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljev v Svet Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor