Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2006           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ljutomer           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih za opravljanje funkcije in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov            
Ugotovitev Volilne komisije Občine Ljutomer           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v Občinski upravi občine Ljutomer           
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Ljutomer           
Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v Občini Ljutomer v letu 2005           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Ljutomer           
Sklep o razveljavitvi pravice uporabe za zemljišča           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Mala Nedelja           
Soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2005           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2005           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2005           
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine območni Obrtni zbornici Ljutomer za leto 2005           
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor