Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ljutomer           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer za leto 2007           
Sklep o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju januar – marec 2007           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki so bile 22. 10. 2006           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljutomer            
Poročilo o izidu volitev za člane Svetov krajevnih skupnosti na območju občine Ljutomer           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2006           
Prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini Ljutomer           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu kopališča Moravci v Slovenskih goricah           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu kopališča Moravci v Slovenskih goricah           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer           
Sklep št. 545 o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Ljutomer           
Sklep o ceni odvoza in čiščenja grezniških gošč na območju Občine Ljutomer           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta kopališča Moravci v Slovenskih goricah           
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah Odloka o sestavi in številu članov sveta krajevnih skupnosti ter o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih občine Ljutomer           
Sklep o višini pristojbine za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Ljutomer           
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije ter čiščenja odpadnih voda in grezničnih muljev na območju Občine Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor