Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja           
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2009           
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2008           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ljutomer           
Pravilnik o upravljanju kulturnega doma Ljutomer in Doma kulture Mala Nedelja           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Ljutomer za leto 2007            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer           
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Ljutomer v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer           
Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča v Ljutomeru           
Sklep o postopku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer           
Pravilnik o vrednotenju mladinskih programov in projektov v Občini Ljutomer           
Pravilnik o kadrovskem štipendiranju, stimuliranju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor