Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Popravek Sklepa št. 295 o določitvi cene izposoje oz. Uporabe šotora           
Sklep št. 317 - cenik koriščenja sejne sobe v Kulturnem domu Mala Nedelja            
Sklep št 316 - cenik koriščenja poslovnih prostorov javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer           
Sklep št. 310 o dolčitvi vrednosti točke za izračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2009            
Sklep št. 305 o višini števnine, namenjene vzdrževanju, overjanju in zamenjavi vodomerov           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer           
Odlok o Občinskih cestah v Občini Ljutomer           
Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Ljutomer na naslednjega kandidata           
Sklep št. 287 o spremembi in dopolnitvi Sklepa št. 214           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka            
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer za leto 2008            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2008            
Sklep št. 293 o razdelitvi sredstev za odpravo posledic neurja v mesecu avgustu 2008           
Sklep št. 295 o določitvi cene izposoje oz. uporabe šotora           
Sklep št. 294 o določitvi višine takse za parkiranje taksi vozil na označenih mestih v sklopu parkirišča ob Ulici Rajh Nade v Ljutomeru           
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka taksah v Občini Ljutomer           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor