Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer           
Sklep o soglasju k ceni storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ljutomer           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«           
Sklep o merilih za določitev plače direktorja in plačil predstavnikom ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d. o. o           
Soglasje k ceniku storitev za športno-izobraževalni center Ljutomer - šic Ljutomer v sezoni 2009/2010           
Soglasje k ceni storitve obvezne Občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo           
Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem Javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja odpadkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer           
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2010           
Sklep št. 468 o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer           
Sklep št. 441 o ukinitvi javnega dobra           
Sklep št. 433 o pripojitvi Sklada za razvoj Občine Ljutomer k Občini Ljutomer           
Sklep o uvrstitvi direktorja LTO Prlekija Ljutomer v plačni razred           
Sprememba Sklepa o ceni storitev odvajanja komunalne in industrijske odpadne vode           
Sprememba cenika koriščenja prostorov v šolskih zgradbah           
Pravilnik o Spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer            
Pravilnik o Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov v Občini Ljutomer           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ljutomer           
Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda osnovna šola Stročja vas           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor