Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2011            
Sklep o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju januar – marec 2011           
Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer na volitvah           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljutomer           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Ljutomer           
Sklep o uvrstitvi v plačni razred           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2010           
Sklep št. 561 o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja           
Sklep št. 560 o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ljutomer           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljutomer           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu športnorekreacijskega centra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor