Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh v Občini Ljutomer           
Pravilnik o oblikovanju in uresničevanju programa cepljenja proti okužbi s humanim virusom papiloma (hpv) v Občini Ljutomer za leto 2012           
Sklep o olajšavi za plačilo vrtca           
Sklep št. 160 o ukinitvi javnega dobra           
Sklep št. 159 o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o višini najemnin za zemljišča v lasti Občine Ljutomer            
Sklep o soglasju k dopolnitvam cenika storitev v ŠIC Ljutomer            
Sklep o ceni števnine           
Sklep o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju januar – marec 2012           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, stimuliranju študentov in študijskih pomočeh v Občini Ljutomer           
Soglasje k Statutu javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ljutomer           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2011            
Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam cenika storitev v ŠIC Ljutomer           
Sklep o določitvi cene raztrosa pepela na pokopališču v Ljutomeru           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne Občinske uprave »medObčinski inšpektorat in redarstvo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer           
Odlok o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje           
Javna dražba           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor