Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju januar – marec 2013           
Razveljavitev Navodila za izvedbo postopkov in evidencah oddaje javnih naročil           
Soglasje k predlogu cenika vstopnine za Muzej Ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer           
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Ljutomer prešel na naslednjo kandidatko           
Dopolnitev sklepa o določitvi cene izposoje oz. uporabe šotora           
Sprememba in dopolnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ljutomer            
Odlok o občinskih cestah v Občini Ljutomer           
Odlok o javni razsvetljavi na območju Občine Ljutomer           
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o razglasitvi leta 2013 za »Miklošičevo leto«           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2012            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Mala Nedelja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Janka Ribiča Cezanjevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer           
Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu cone drobnega gospodarstva Občine Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor