Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ljutomer           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer           
Spremembe in dopolnitve Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer           
Sklep o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju januar – marec 2014           
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Ljutomer, izdelan s strani ksp Ljutomer d.o.o.           
Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Janka Ribiča Cezanjevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Mala Nedelja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ljutomer           
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za ureditev javno naročniškega razmerja za opravljanje rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu v Občini Ljutomer           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2013 – skrajšani postopek           
Sklep št. 301 o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 45/1, k.o. Cven           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje za del območja EUP LJ 32           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor