Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju januar – marec 2015           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ljutomer           
Ugotovitveni sklep            
Poročilo o izidu volitev za člane Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer na volitvah           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Ljutomer           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljutomer           
Popravek pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Občini Ljutomer           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2014           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev poslovno trgovskega centra v Ljutomeru - EUP LJ stari Imgrad           
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Občini Ljutomer           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v delu območja EUP LJ 32           
Razpis rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer           
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer           
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Ljutomer prešel na naslednjo kandidatko           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljutomer za volilno leto 2014           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja – EUP BI 03           
Sklep o razglasitvi leta 2014 za »leto Ljutomerskega kasača«           
Popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru - skrajšani postopek           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor