Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju januar – marec 2016           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico Krapje – EUPMP02           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila a uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2016           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o popravku Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev poslovno trgovskega centra v Ljutomeru – EUP LJ 28 stari Imgrad           
Pravilnik o enkratni denarni socialni pomoči Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer po skrajšanem postopku           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2015           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ljutomer           
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ljutomer           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2015           
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Ljutomer prešel na naslednjo kandidatko           
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2012           
Sklep št. 57 (cena uporabnine priveza)           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev poslovno proizvodne cone v Ljutomeru (OPPN Krka)           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer – UPB1(uradno prečiščeno besedilo)           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja - EUP BI 03           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor