Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ljutomer           
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2017           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ljutomer           
Sklep št. 180 o ukinitvi javnega dobra           
Sklep št. 177 o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci           
Sklep št. 169 o ukinitvi javnega dobra           
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Ljutomer           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vila za del območja EUP LJ 32           
Sklep št. 160 o ukinitvi statusa javnega dobra           
Cenik SRC Ljutomer           
Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer           
Odlok o občinskih taksah v Občini Ljutomer           
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2015           
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor