Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vila za del območja EUP LJ32           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2017-II           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ljutomer           
Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v delu območja EUP LJ 32           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev poslovno proizvodne cone v Ljutomeru (Oppn Krka)           
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2016           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu Sistema C           
Sklep št. 206 o prenehanju delovanja Sklada Viktorja in Julijane Kukovec           
Sklep št. 210 o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo           
Sklep št. 207 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ljutomer           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Občini Ljutomer           
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ljutomer           
Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vila za del območja EUP LJ 32           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru           
Sklep št. 198 o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka           
Odlok o spremembi meje naselja Ljutomer in spremembi poteka ulice Mestni breg           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor