Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju januar – marec 2019           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ljutomer za leto 2019           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljutomer           
Poročilo o izidu volitev za člane Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer na volitvah, 18. 11. 2018           
Poročilo o izidu volitev za člane Sveta krajevne skupnosti Cezanjevci, 1. in 2. volilna enota na ponovnih volitvah, 2. 12. 2018           
Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine Ljutomer, ki so bile 18. 11. 2018           
Razpis ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Cezanjevci, v 1. in 2. volilni enoti           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer           
Sklep št. 268 Tehnični popravek Odloka o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/03)           
Sklep št. 279 o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljutomer za volilno leto 2018           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru           
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ljutomer, tretje spremembe in dopolnitve           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev poslovne cone za območje EUP LJ37           
Sklep št. 255 o ukinitvi javnega dobra           
Soglasje k ceniku vstopnine v Muzej ljutomerskega kasača v Ljutomeru           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor