Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev poslovne cone za območje EUP LJ 37           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za obnovo vaških igrišč v Občini Ljutomer           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Stročja vas - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ljutomer - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o promocijski in turistični taksi v Občini Ljutomer - 2. obravnava           
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer - 2. obravnava           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljutomer za programsko obdobje 2018-2020           
Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2019 - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ljutomer - 2. obravnava           
Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Ljutomer za leto 2018           
Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Ljutomer - 2. obravnava           
Predlog Pravilnika za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ljutomer           
Predlog Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019           
Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer —1. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor