Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik za razvoj komunalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 1999           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Podlehnik           
Odlok o občinskih cestah           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podjetništva, malega gospodarstva in turizma v Občini Podlehnik           
Pravilnik o določanju pogojev, načina in kriterijev za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva v Občini Podlehnik           
Odlok o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem prehodu Gruškovje           
Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 1999           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Podlehnik           
Poslovnik Občinskega sveta občine Podlehnik           
Statut Občine Podlehnik           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Podlehnik           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor