Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Cenik daljinskega ogrevanja            
Sklep o imenovanju podžupana           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2003           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2003           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2002           
Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v letu 2003           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Zreče           
Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta industrijska cona II Unior Zreče – Atras           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Poročilo o izidu volitev župana           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Zreče           
Odlok vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zreče           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 1998           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zreče           
Objava plakatnih mest za nameščanje plakatov in pogoji za pridobitev pravice do uporabe teh plakatnih mest           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor