Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2004           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2004           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona II, Unior KI Zreče           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2004           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Sklep o dodatnem imenovanju še dveh članov nadzornega odbora Občine Zreče           
Sklep o uvedbi prispevka za kanalščino in priključnino           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče           
Odlok o predkupni pravici Občine Zreče na nepremičninah           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Zreče           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2003           
Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Zreče           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Zreče           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče           
Sklep o dodatnih oprostitvah pri plačilu stroškov za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor