Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2006           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2006           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2006           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2005           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2005           
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članice nadzornega odbora           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Zreče           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla«           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Sklep o javni razgrnitvi programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Rogla za novogradnjo Kapele na območju Rogle           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Rogla za novogradnjo kapele na območju Rogle           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor