Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2006           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Zreče           
Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Zreče           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2007           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2007           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče           
Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v letu 2007           
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Zreče           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Zreče           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Zreče           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 ZREČE           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče           
Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor