Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Cenik daljinskega ogrevanja           
Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu            
Poslovnik občinskega sveta Občine Zreče           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče           
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja smučarsko tekaškega centra na Rogli«           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev turistične kmetije Urška            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Zreče za leto 2013           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2013           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2013           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2013           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2013           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Statut Občine Zreče           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Zreče           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče           
Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor