Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o grbu, zastavi in himni Občine Zreče           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Zreče za leto 2013           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Zreče za leto 2012           
Predlog Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev turistične kmetije Urška           
Predlog           
Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja smučarsko tekaškega centra na Rogli«           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče v letu 2012           
Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče - Šrot           
Predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli           
Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Zreče           
Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Zreče           
Predlog Statuta občine Zreče           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev turistične kmetije Urška           
Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče           
Predlog Odloka o spremembah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Zreče           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče - Šrot            
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče           
Predlog Statuta Občine Zreče           
Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Zreče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor