Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno obrtna cona Zreče na območju UN1/035           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2018           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2018           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2018           
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Zreče           
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Zreče           
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Zreče           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – območje severno od ceste Stranice - Vitanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2017           
Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PTC Tržnica Zreče           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Zreče           
Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Zreče           
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije člana Občinske volilne komisije v Občini Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče           
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja javnih cest v Občini Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih na območju Občine Zreče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor