Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2019           
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Zreče – druga obravnava           
Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2019            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018 – skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2019           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 – druga obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno obrtno cono Zreče – prva obravnava           
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Zreče – hitri postopek           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2019 – prva obravnava           
Predlog Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občina Zreče v primeru naravne ali druga nesreče - druga obravnava           
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Zreče – prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018 – skrajšani postopek           
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Zreče - druga obravnava           
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče - druga obravnava            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Rogla« v občini Zreče - druga obravnava            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Zreče - druga obravnava            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče - druga obravnava            
Predlog Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občina Zreče v primeru naravne ali druga nesreče - prva obravnava           
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Zreče - prva obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor