Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2017           
Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid           
Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2016           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2016/2017           
Odlok o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2016           
Odlok o parkiranju v Občini Kobarid            
Odlok o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)           
Statut Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kobarid           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid           
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid           
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu           
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici           
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor