Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid           
Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Kobarid           
Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2018           
Odlok o rebalansu-3 proračuna Občine Kobarid za leto 2017           
Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2017           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2017/2018           
Odlok o dopolnitvi Odloka o parkiranju v Občini Kobarid           
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kobarid           
Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2017           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Kobarid           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o višini prispevka neposrednega uporabnika k ceni pomoči na domu           
Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid           
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2016           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor