Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2019           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kobarid           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid           
Odlok o rebalansu-3 proračuna Občine Kobarid za leto 2018           
Sklep o sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2018/2019           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2018/2019           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid           
Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2018           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor