Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o kategorizaciji občinskih cest  v Občini Dobrovnik            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji           
Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Dobrovnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik           
Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000           
Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Dobrovnik           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 1999           
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Dobrovnik           
Odlok o komunalnih taksah           
Odlok o ustanovitvi občinskega javnega glasila           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Odlok o varovanju pitne vode           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Dobrovnik, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 1999           
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrovnik za leto 2000           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor